Cenik Krokous 01

Areál Komunitního centra (KC) Konopná je již od roku 2009 otevřený všem generacím ke společnému sdílení malých i velkých životních radostí i starostí, ke vzájemné podpoře a ochotě být sobě i druhým užitečný. Obsahuje mnoho různých částí - od sdíleného prostoru pro scházení, odpočinek a relaxaci na zahradě, budování vztahů, přes různé dobrovolnické a volnočasové aktivity pro okolí, děti, mládež i dospělé, komunitní kavárnu a bazar, vzdělávací přednášky a kurzy, až po sociální a poradenskou službu mladým i dospělým v různých krizových situacích. O těchto aktivitách se dočtene na celých těchto stránkách. Celý areál nazýváme Komunitní centrum Konopná.

Jednotlivé aktivity jsou financovány z řady různých zdrojů - z vlastního podnikání, darů, příspěvků a z různých grantů a dotací. Od roku 2020 je významná část této práce financována z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014100 s příznačným názvem "Komunitní centrum Konopná". Tento konkrétní projekt zajišťuje personální i místní zázemí pro realizaci komunitní sociální práce, od otevřeného prostoru pro scházení, budování místních vztahů a dobrovolnickou práci až po poskytování konzultací a poradenství při řešení složitých životních situací. Zajišťuje činnost komunitních sociálních pracovníků, realizuje různé aktivizační, podpůrné, asistenční a motivační aktivity pro všechny generace, provozuje poradenské centrum a pracovní mentoring.

Na podzim roku 2020 jsme zahájili postupnou rekonstrukci areálu. Z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011469 s názvem "Akumulace a zasakování dešťových vod v KC Konopná" probíhá instalace jímky na dešťovou vodu, vsakovací galerie a dešťové kanalizace. Voda bude využita především na zálivku a přebytek bude zůstávat v místní půdě, místo toho, aby byl splaškovou kanalizací odveden na libereckou ČOV. EU hradí 85 % nákladů tohoto projektu.

Jako další krok jsme v květnu 2021 zahájili v rámci projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013576 s názvem "Energetické úspory v KC Konopná - etapa 1" rekonstrukci a zateplení menšího objektu u vstupu do areálu z Konopné ulice. Po provedené rekonstrukci bude sloužit především jako volnočasová klubovna a dílna (2 místnosti). EU hradí 50% způsobilých nákladů tohoto projektu, což činí přibližně 1/3 všech nákladů na rekonstrukci. Tato stavba by měla být dokončena v průběhu prázdnin a provoz klubů bude zahájen na přelomu září a října 2021.

EU      LogoOPZP

Pro všechny, kdo mají rádi pohyb, rytmus a tanec, máme v Komunitním centru Konopná lekce tance ve stylu zumby. Zumba kombinuje taneční kroky latinskoamerických tanců s aerobikovými prvky, takže si při strhujících jižanských rytmech procvičíte celé tělo a navíc ještě shodíte nějaké to deko. Zumba není nuda ani rutina – naopak se u ní skvěle odreagujete a po skončení lekce budete odcházet s dobrou náladou a nabití energií. Nemusíte mít žádné taneční nadání, během dvou, tří lekcí se do toho dostanete, navíc nejde o to tančit stejně jako ostatní, ale užít si lekci ve svém vlastním tanečním stylu.
 
Milé dámy a slečny, aktuálně Zumba probíhá na velkém sále, každé pondělí od 19.00. 
Podmínkou pro vstup je: potvrzení o očkování / potvrzení o prodělání nemoci / PCR test (max. 7 dní starý) / antigenní test (max. 72 hod starý). 
 
V srpnu proběhnou lekce zumby v těchto termínech:
 2.8.
23.8.
30.8.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na 722 622 869 nebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Těšíme se na vás, vítané jsou i úplné začátečnice:-)
Zumba tým
 
Tanec ve styluzumby

Tepovac plakat

Klub Hopík

Na školní rok 2020/21 opět otvíráme taneční klub pro předškoláky a malé školáky s názvem Hopík. Klub se bude v tomto školním roce konat v pondělí od 16:00-17:00, povedou ho zkušené lektorky a tanečnice Káťa Jiřičková a Zuzka Šubrová, které již znáte z různých akcí. Cílem klubu je rozvíjet u dětí radost z pohybu, smysl pro rytmus a hudbu, motoriku, schopnost vystupovat a spolupracovat s ostatními, a v neposlední řadě udělat radost svým blízkým na různých vystoupeních, které v průběhu roku budeme organizovat. První schůzka klubu proběhne 5. října 2020.

Cena: 500 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hopik


Klub Ještěrky

Klub Ještěrky pořádá v létě 2021 tábor pro děti, více informací naleznete zde.

Klub Ještěrky je určen zvídavým dětem od 1. do 5. třídy. Koná se v prostorách Rodinného centra Zvoneček v úterý od 16.30 do 18.00, děti do dobrodružství bude uvádět Václav Jiřiček se svým týmem. Děti se můžou těšit na poznávání přírody a světa kolem nás, na pokusy, objevy, hry, sporty a soutěže a také na vyrábění, tvoření, výlety a spoustu kamarádů. Přihlášky jsou k dispozici u pracovníků RC Zvoneček i v kavárně Cafe di Cono. První schůzka klubu proběhne 6. října 2020.

Cena: 700 Kč za pololetí

Více informací na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klub Ještěrky pořádá tábor pro děti, více informací zde.

ještěrky


Kruháč

Klub Kruháč je klub pro mladé muže od 12 let. Klub je zaměřený na zdravé posilování vlastního těla formou kruhového tréninku. Součástí tréninku je cvičení vlastní vahou k rozvoji všeobecné síly a kondice.

Klub se ve školním roce 2020/21 koná ve středu od 17.00 do 18.00.

Cena: 20 Kč (děti a mládež po SŠ) / 40 Kč (dospělí) za vstup

Více informací na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kruháč


Klub B2

Klub B2 je všeobecný klub zaměřený na získávání praktických dovedností z reálného života, určený pro kluky 2. stupně ZŠ. Klub nabízí klukům možnost trávit čas jinak než na mobilu nebo na počítači. Půjdeme například na výlet do přírody, budeme pracovat v dílně, naučíme se vázat uzly, uvaříme si něco k jídlu nebo si jen tak zahrajeme fotbal nebo ping-pong. Klub vede Daniel Boš a otec dvou dětí Jiří Šubr.

Klub se ve školním roce 2020/21 koná ve čtvrtek od 16:30 do 18:00.

Cena: 500 Kč na pololetí.

Více informací na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B2


Klub Tkanička

Tkanička je klub pro tvořivé děti. Jednotlivé lekce jsou motivovány pohádkami a příběhy z dětských knížek. Dětem vždy přečteme příběh nebo zahrajeme pohádku jako divadélko, společně se naučíme básničku nebo písničku a něco si vyrobíme. Na závěr lekce si zahrajeme pohybovou hru.

Všechny aktivity jsou provázány s motivem pohádky nebo příběhu. Děti si během roku vyzkouší různorodé výtvarné techniky, dramatizaci pohádek a naučí se mnoho nových básniček a písniček. Ukázky z četby mohou být inspirací pro rodiče k výběru knížek pro čtení doma.

Klub se ve školním roce 2020/21 bude konat ve čtvrtek od 16.30 do 18.00. První setkání Tkaničky proběhne 1.10.2020.

Cena: 1000 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tkanička

 


Kluby jsou garantovány a oficiálně vedeny pod Střediskem volného času Narnie, viz www.svc-narnie.cz.