Cenik Krokous 01

EU      LogoOPZP  Logo ML

Areál Komunitního centra (KC) Konopná je již od roku 2009 otevřený všem generacím ke společnému sdílení malých i velkých životních radostí i starostí, ke vzájemné podpoře a ochotě být sobě i druhým užitečný. Obsahuje mnoho různých částí - od sdíleného prostoru pro scházení, odpočinek a relaxaci na zahradě, budování vztahů, přes různé dobrovolnické a volnočasové aktivity pro okolí, děti, mládež i dospělé, komunitní kavárnu a bazar, vzdělávací přednášky a kurzy, až po sociální a poradenskou službu mladým i dospělým v různých krizových situacích. O těchto aktivitách se dočtene na celých těchto stránkách. Celý areál nazýváme Komunitní centrum Konopná.

Jednotlivé aktivity jsou financovány z řady různých zdrojů - z vlastního podnikání, darů, příspěvků a z různých grantů a dotací. Od roku 2023 je významná část této práce financována z prostedků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost plus, v rámci projektu č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000554 s příznačným názvem "Komunitní centrum Konopná". Cíl tohoto projektu je dosáhnout širší sociální změny v sídlištní oblasti Liberec Ruprechtice / Pavlovice, a to formou komunitní sociální práce. Projekt bude mapovat kontext místní komunity a její potřeby především v oblasti ohrožení sociálním vyloučením, podpoří realizaci témat týkajících se potřeb komunity, bude posilovat kompetence aktivních účastníků. Umožní realizaci aktivit podporujících sociální inkluzi a bude posilovat sociální síť mezi komunitou a různými aktéry v regionu. Cílem projektu je také vzdělávání a supervize realizačního týmu a průběžná evaluace realizovaných aktivit.

Tento projekt navazuje na předchozí stejnojmenný projekt s č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014100 realizovaným v letech 2020-2022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Na podzim roku 2020 jsme zahájili postupnou rekonstrukci areálu. Z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011469 s názvem "Akumulace a zasakování dešťových vod v KC Konopná" proběhla instalace jímky na dešťovou vodu, vsakovací galerie a dešťové kanalizace. Voda bude využita především na zálivku a přebytek bude zůstávat v místní půdě, místo toho, aby byl splaškovou kanalizací odveden na libereckou ČOV. EU hradí 85 % nákladů tohoto projektu. Stavba byla dokončena a je v provozu od léta 2021.

Jako další krok jsme v květnu 2021 zahájili v rámci projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013576 s názvem "Energetické úspory v KC Konopná - etapa 1" rekonstrukci a zateplení menšího objektu u vstupu do areálu z Konopné ulice. Po provedené rekonstrukci bude sloužit především jako volnočasová klubovna a dílna (2 místnosti). EU hradí 50% způsobilých nákladů tohoto projektu, což činí přibližně 1/3 všech nákladů na rekonstrukci. Tato stavba byla dokončena září 2021.

Díky podpoře z Národního fondu životního prostředí bylo v roce 2021 vysazeno na komunitní zahradě 9 nových vzrostlých stromů.

Z Fondu vzdělávání statutárního města Liberec byly v roce 2022 podpořeny dílčí komunitní aktivity, především v létě na komunitní zahradě, vánoční akce, materiál pro komunitní brigády a vybavení nové komunitní klubovny.

Povinná publicita stromy web malé

Pro všechny ženy a dívky, které mají rády pohyb, rytmus a tanec, máme v Komunitním centru Konopná ve velkém sále lekce Tance ve stylu zumby. Zumba kombinuje kroky latinskoamerických tanců s dalšími moderními tanečními prvky, takže si při strhujících jižanských rytmech procvičíte celé tělo a navíc ještě shodíte nějaké to deko. V závěru lekce nechybí důkladné protažení. S sebou si vezměte sportovní oblečení a obuv, pití a ručník. Rezervace předem není nutná.


Zumba není nuda ani rutina – naopak se u ní skvěle odreagujete a po skončení lekce budete odcházet s dobrou náladou a nabití energií. Nemusíte mít žádné zkušenosti ani umět taneční kroky, přijít mohou i úplní začátečníci.

Lekce probíhají každé pondělí od 19.00 do 20.15 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na 722 622 869 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Těšíme se na vás!
 
Zumba tým
 
 
Zumba plakatek

Tepovac plakat

Společně si hrajeme, tvoříme, objevujeme, sportujeme, vaříme a zkoušíme nové věci. Jde nám o vzájemné přátelství a rozvoj praktických dovedností, které dětem pomohou v každodenním životě. Nabízíme kluby pro děti od předškolního věku až po konec základní školy.

Kluby na Konopné pořádáme ve spolupráci se Střediskem volného času Narnie.

V novém školním roce nás čeká jedna velká novinka v přihlašování. Přihlásit děti na kroužky bude možné od 28.srpna, a to pouze online na webu https://www.svc-narnie.cz/.

Přihlašování papírovou přihláškou již nebude možné, ale věříme, že nová forma přihlašování přinese výhody hlavně vám. Ve svém účtu např. najdete všechny platné přihlášky se všemi údaji a hlavně předpisy plateb s VS za kroužkovné včetně možnosti platit přes QR kód aj.  

Systém přihlašování bude podpořen také jednoduchým PDF návodem s  vyfocenými několika obrazovkami s vysvětlením k vyplňovaným polím ve formuláři pro případ nejasností. Pokud byste přesto měli nějaké dotazy či potíže s vyplněním přihlášky, budu vám k dispozici na telefonu i mailu a pomohu vám je řešit.

Přeji hezký zbytek léta.  

Lucie Hampacherová 

tel.: 604 267 344

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Klub Hopík

Pohybový kroužek pro děti 4 - 8 let. Cílem klubu je rozvíjet u dětí radost z pohybu. Formou her a soutěží jim poskytovat sportovní průpravu a zvyšovat jejich pohybovou koordinaci a obratnost. Seznámit je se základními tanečními technikami a posílit smysl pro rytmus a hudbu.

Klub probíhá ve velkém sále Komunitního centra Konopná v pondělí od 17.00 do 18.00. První schůzka klubu proběhne 18. září 2023.

Cena: 1000 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

HOPÍK web


Klub Tkanička

Tkanička je klub pro tvořivé děti od 4 do 7 let. Jednotlivé lekce jsou motivovány pohádkami a příběhy z dětských knížek. Na motivy příběhu potom děti tvoří a na závěr každé lekce si společně zahrají pohybové hry. Děti si během roku vyzkouší různorodé výtvarné techniky a naučí se mnoho nových básniček a písniček. Ukázky z četby mohou být inspirací pro rodiče k výběru knížek pro čtení doma.

Klub se koná ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 v rodinném centru Zvoneček. První setkání Tkaničky proběhne ve čtvrtek 21. září 2023.

Cena: 1500 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

TKANIČKA web


Klub Ještěrky

Klub Ještěrky je určen zvídavým dětem pro děti od 6 do 10 let. Děti se můžou těšit na poznávání přírody a světa kolem nás, na pokusy, objevy, hry, sporty a soutěže. Součástí programu je také vyrábění, tvoření a práce s různým nářadím.

Klub se koná v prostorách Rodinného centra Zvoneček v úterý od 16.30 do 18.00. První schůzka klubu proběhne 19. září 2023.

Cena: 1200 Kč za pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

JEŠTĚRKY web


Klub B2

Klub B2 je všestranný klub pro kluky od 11 do 15let, kteří rádi zkoušejí nové věci, sportují, hrají hry, objevují a poznávají. Kluky čekají různé sporty, výlety do přírody, vaření, práce s různým nářadím a tvoření, deskové hry.

Klub se koná ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. První setkání proběhne ve čtvrtek 21. září 2023.

Cena: 1200 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

B2 web

 


Reliéta

Reliéta je kreativní klub pro tvořivé dívky od 5. do 9. třídy ZŠ. Vyrábíme, malujeme, kreslíme, pečeme, vaříme a šijeme. Během roku si vyzkoušíme různorodé výtvarné techniky, zahrajeme si na módní návrhářky, vyzkoušíme si práci se šicím strojem, nebo tvořit z korálků a bavlnek. Budeme také rozvíjet kulinářské dovednosti a hrát hry.

Klub se koná v úterý od 16.30 do 18.00 v rodinném centru Zvoneček. První setkání Reliéty proběhne 19. září 2023.

Cena: 1500 Kč na pololetí

Více informací na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 RELIÉTAweb.jpg