Areál Komunitního centra (KC) Konopná je již od roku 2009 otevřený všem generacím ke společnému sdílení malých i velkých životních radostí i starostí, ke vzájemnému podpoře a ochotě být sobě i druhým užitečný. Obsahuje mnoho různých částí - od sdíleného prostoru pro scházení, odpočinek a relaxaci na zahradě, budování vztahů, přes různé dobrovolnické a volnočasové aktivity pro okolí, děti, mládež i dospělé, komunitní kavárnu a bazar, vzdělávací přednášky a kurzy, až po sociální a poradenskou službu mladým i dospělým v různých krizových situacích. O těchto aktivitách se dočtene na celých těchto stránkách. Celý areál nazýváme Komunitní centrum Konopná.

Jednotlivé aktivity jsou financovány z řady různých zdrojů - z vlastního podnikání, darů, příspěvků a z různých grantů a dotací. Od roku 2020 je významná část této práce financována z prostředků Evropské unie v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014100 s příznačným názvem "Komunitní centrum Konopná". Tento konkrétní projekt zajišťuje personální i místní zázemí pro realizaci komunitní sociální práce, od otevřeného prostoru pro scházení, budování místních vztahl a dobrovolnickou práci až po poskytování konzultací a poradenství při řešení složitých životních situací. Zajišťuje činnost komunitních sociláních pracovníků, realizuje různé aktivizační, podpůrné, asistenční a motivační aktivity pro všechny generace, provozuje poradenské centrum a pracovní mentoring.

EU