Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům, kteří přispívají na náš transparentní účet:

2400889047/2010 (výpis si můžete prohlédnout zde).

Prostředky z tohoto účtu využíváme výhradně k rozvoji areálu. Do června roku 2020 jsme tyto prostředky využívali k uhrazení dluhu za koupi areálu v roce 2008 (původní cena byla 14.000.000 Kč). Od podzima 2020 jsme zahájili rekonstrukci budovy a prostředky využíváme výhradně k tomuto účelu. Předpokládané celkové náklady jsou přibližně 22.000.000 Kč, z toho cca polovina bude z dotačních prostředků a zbytek z našich zdrojů.

Kromě darů konkrétních fyzických osob naleznete na účtu i sbírky pořádané v našem sboru i v některých jiných sborech. Dále zde naleznete výtěžky dobročinných výprodejů krámku Krokouš.