Tato píseň dávala silné povzbuzení a inspiraci v těžkých dobách kolem roku 1968 i během sametové revoluce (1989). Je určitou aktuální hymnou naděje i dnes. Samotný ještě nezhudebněný text motivoval už Palackého a národní obrození. Začínal jím inaugurační projev prezidenta Masaryka v roce 1918 a dával sílu národnímu odboji za fašistické okupace.

Není divu. Komenský si jako biskup Jednoty bratrské na konci třicetileté války (1648) uvědomoval, že jemu svěřená církev a její práce již nebude zachráněna. Tyto hluboké prožitky obtiskl do knihy Kšaft (Závěť) umírající matky Jednoty bratrské, ve které jako prorok předpovídá její budoucí obnovu.

A co my na to dnes?

Čas této obnovy se naplnil nyní. Po staletích útlaku a pronásledování může od roku 1989 Jednota bratrská opět prakticky pomáhat v obnově našeho národa. Pracujeme prostřednictvím našich sborů, škol a dalších organizací především v sociální, vzdělávací a komunitní oblasti. To je také posláním a důvodem založení Komunitního centra Konopná. Podrobnější informace o naší práci v Liberci najdete zde.

   Vánoční program pro rodiny Benefiční aukce Nadace EURONISA

Učitelky mateřských škol považoval Komenský za nejdůležitější ze všech učitelů, protože naprostá většina lidské osobnosti je zformována do 6 let věku dítěte. S tím souhlasí i dnešní věda. Proto tuto profesi nemůže vykonávat jen tak někdo – musí být pro dítě důvěryhodný, láskyplný a blízký. Tento úzký výběr splňuje jen málo lidí – jsou to maminky. Mateřskou školu tvoří maminky se svými dětmi, které je v tomto věku velmi potřebují. Je to náročná práce, proto právě maminkám Komenský napsal knihu „Informatorium školy mateřské“. Zájemci si mohou tuto knihu v dnešním jazyce půjčit v kavárně.

A co my na to dnes?

Přestože jsou dnes jiné zvyklosti, stále nižší věk dětí nastupujících do školek či domácích skupin viditelně našim malým neprospívá. Úloha maminek je stále těžší. Proto v Jednotě bratrské provozujeme řadu mateřských a rodinných center, věnujeme se maminkám i tatínkům praktickou pomocí i poradenstvím. Zde v KC Konopná můžete využít služeb RC Zvoneček a Mimi-poradny. Během léta probíhá setkání RC Zvoneček vždy ve čtvrtek dopoledne na zahradě, od října se pravděpodobně budeme scházet opět uvnitř každé úterý, středu a čtvrtek dopoledne (kromě školních prázdnin a svátků). Mimi-poradna bude od září pravděpodobně opět každý pátek dopoledne.

V Liberci a v okolí provozuje Jednota bratrská i další mateřská a rodinná centra. Jejich seznam najdete na stránkách Asociace Comeniana, jejíž jsme také členem. Ano, její název je odvozen od jména Jana Amose...

   Setkání RC Zvoneček Setkání RC Zvoneček

Dnes už si ani nedovedeme představit, jak vypadala škola dříve. To, jak ji známe dnes, je především zásluhou Komenského. Na prvním místě pro něj byl vždycky člověk, nikoli systém. Jeho otcovský přístup k dětem mu umožňoval vidět dál než jen k hranicím formální výuky. Proto myslel také na zdraví dětí, jejich sociální i duchovní rozvoj, i na užitečný odpočinek. Jako první mluvil o školních prázdninách, školním roce a týdnu. Rozdělil etapy školního vzdělávání podle věku dětí, pro všechny kluky i holky, pro bohaté i chudé.

A co my na to dnes?

I my hledáme neustále cestu všestranného a smysluplného rozvoje dětí, během školního roku i o prázdninách. Na klubech i táborech Jednoty bratrské chceme, aby se děti vedle skvělých zážitků učily vzájemné odpovědnosti, zručnosti, kamarádství …

V Liberci provozujeme většinu klubů i právě probíhajících táborů skrze organizaci Středisko volného času Narnie. V rámci Komunitního centra Konopná letos pořádáme dva pobytové tábory pro školní děti a jeden příměstský přímo v našem areálu. S dětmi z příměstkého tábora se budeme moci na naší zahradě potkat v prvním srpnovém týdnu.

Pro příští rok plánujeme otevřít pro děti čtyři kluby:

  • Hopík - pro děti od 4 do 8 let - tanečky, cvičení, pohybová výchova
  • Tkanička - pro děti od 4 do 7 let - vyrábění, kreslení, malování, hry
  • Ještěrky - pro děti od 7 do 10 let - objevování, tvoření, hry a soutěže
  • B2 - pro kluky od 11 do 15 let - sporty, tvoření, dílna, hry

Přesný harmonogram s časy konání klubů zveřejníme v druhé polovině srpna.

   image003 image004

Letos uplynulo již 430 let od narození jednoho ze světově nejznámějších Čechů - Jana Amose Komenského. Nejvíce je znám jako učitel, ale to je jen část jeho života. Zažil mnoho dobrodružných, překvapivých i tragických situací. Během celého léta si budeme připomínat střípky z jeho života v areálu Komunitního centra Konopná. Naleznete zde graficky znázorněný průběh celého jeho života (na terase poblíž kavárny), některé jeho citáty (na nástěnce u Krámku Krokouš) a sérii zajímavostí z Komenského života (na informačních deskách u vstupu do areálu a u pískoviště). Mnohé z nich jsou velmi aktuální i dnes. Jak život a myšlenky J. A. Komenského ovlivňují i naši práci dnes se také dozvíte na informačních tabulích. Sledujte nás také na našem facebooku a na těchto stránkách.